FATIMA 2018

Z Fatimą w przyszłość

Comiesięczny „Dzień Fatimski” - to wyjątkowa okazja do głębszego poznawania Jej „Orędzia”, a jego zrozumienie zwykle prowadzi nas do włączenia się w realizację tejże drogi naszego osobistego uświęcenia i ratowania z Maryją i przez Maryję zagrożonej grzechem ludzkości. Dziś wspierani jesteśmy na tej drodze przykładem i modlitwą świętych dzieci fatimskich: Franciszka i Hiacynty, świadków „fatimskiej drogi ratowania grzesznej ludzkości”, której istotne elementy rozważać będziemy w tegorocznych kazaniach.

Jak zamówić e-booka?

 1. Wejdź do zamawiam. Znajdziesz tam, oprócz formularza zamówień, możliwość zapłaty on-line. Wpisz kwotę 15 zł i wybierz sposób zapłaty. W tytule ebooka wpisz: fatimskie2018. Po stwierdzeniu wpłynięcia zapłaty, ebook zostanie wysłany.
 2. Płatności realizuje dotpay.pl

Jeżeli będą jakieś wątpliwości, prosimy o e-mail.

Wielka nowenna fatimska 2009-2017

Droga przez Serce 2017

Ostatni rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej prowadzi nas do odkrycia nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi. Poprzez praktykę nabożeństwa wynagradzającego w pierwsze soboty miesiąca oraz poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi chcemy podziękować za dar Wielkiej Nowenny. Jest to zarazem rok jubileuszowy, w czasie którego będzie rozważany temat:

Droga przez Serce.
Przymierze serc Jezusa, Maryi, naszych.

Do dyspozycji odprawiających nabożeństwo przekazujemy:
 1. propozycję homilii
 2. rozważania różańcowe
 3. zamyślenia do Apelu Maryjnego.
Teksty zostały przygotowane przez sekretariat fatimski z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem.

Jak zamówić e-booka?
 1. Wejdź do zamawiam. Znajdziesz tam, oprócz formularza zamówień, możliwość zapłaty on-line. Wpisz kwotę 15 zł i wybierz sposób zapłaty. W tytule ebooka wpisz: wn2017. Po stwierdzeniu wpłynięcia zapłaty, ebook zostanie wysłany.
 2. Płatności realizuje dotpay.pl

Jeżeli będą jakieś wątpliwości, prosimy o e-mail.

Rozważania różańcowe

Teksty rozważań na nabożeństwa różańcowe 2016

Po raz kolejny rozważając tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne zastanawiamy się nad Bożymi tajemnicami i tajemnicami ingerencji Boga w życie człowieka. Każda tajemnica Różańca wprowadza nas w historię zbawienia człowieka, ale i w historię życia konkretnych ludzi – Maryi, Józefa; Elżbiety i Zachariasza; Młodych z Kany Galilejskiej; Apostołów, Piłata, Szymona z Cyreny, Marii Magdaleny... Widzimy, że losy człowieka pisane są nie zawsze tak prosto, jakbyśmy tego chcieli i oczekiwali. Tajemnica Bożego prowadzenia wymyka się prostemu opisowi, schematowi czysto ludzkiej logiki i układanki klarownych faktów i wydarzeń. Tajemnice Boże ujawniają się stopniowo, prowadzą własnymi drogami, respektując przy tym tajemnice naszego człowieczeństwa. Jakie są te Boże tajemnice, które przeplatają się w naszym codziennym życiu? Na to pytanie pozwolą odpowiedzieć rozważania różańcowe.

Jak zamówić e-booka?

 1. Wejdź do zamawiam. Znajdziesz tam, oprócz formularza zamówień, możliwość zapłaty on-line. Wpisz kwotę 15 zł i wybierz sposób zapłaty. W tytule ebooka wpisz: różańcowe2016. Po stwierdzeniu wpłynięcia zapłaty, ebook zostanie wysłany.
 2. Płatności realizuje dotpay.pl

Jeżeli będą jakieś wątpliwości, prosimy o e-mail.

Wielka nowenna fatimska 2009-2017

Bóg jest miłosierny, 2016

Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, ogłoszony przez Papieża Franciszka, przeżywamy w Kościele od 8 grudnia 2015 roku, tzn. od uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP. Już sam ten fakt skłania do refleksji i dostrzeżenia roli Maryi w planach zbawienia świata, w planach Bożego Miłosierdzia. Ty samym tematyka kolejnego roku Wielkiej Nowenny Fatimskiej, przypominająca prawdę o Miłości Miłosiernej Boga, w pełni wpisuje się w życie Kościoła i aktualne wskazania Papieża.
Do dyspozycji odprawiających nabożeństwo przekazujemy:

 1. propozycję homilii
 2. rozważania różańcowe
 3. zamyślenia do Apelu Maryjnego.
Teksty zostały przygotowane przez sekretariat fatimski z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem.

Jak zamówić e-booka?
 1. Wejdź do zamawiam. Znajdziesz tam, oprócz formularza zamówień, możliwość zapłaty on-line. Wpisz kwotę 15 zł i wybierz sposób zapłaty. W tytule ebooka wpisz: wn2016. Po stwierdzeniu wpłynięcia zapłaty, ebook zostanie wysłany.
 2. Płatności realizuje dotpay.pl

Jeżeli będą jakieś wątpliwości, prosimy o e-mail.

Rozważania różańcowe

Teksty rozważań na nabożeństwa różańcowe 2015

Ile razy odmawiamy różaniec, tylekroć dotykamy tajemnicy zwiastowania, w której Bóg wkracza w życie Maryi, a także w nasze własne życie. To On powołuje nas do wiary, On dodaje nam otuchy.
W roku życia konsekrowanego modlimy się o większy dar miłosierdzia. Niech rozważania zawarte w ebooku pomogą w tej realizacji.

Jak zamówić e-booka?

 1. Wejdź do zamawiam. Znajdziesz tam, oprócz formularza zamówień, możliwość zapłaty on-line. Wpisz kwotę 15 zł i wybierz sposób zapłaty. W tytule ebooka wpisz: różańcowe2015. Po stwierdzeniu wpłynięcia zapłaty, ebook zostanie wysłany.
 2. Płatności realizuje dotpay.pl

Jeżeli będą jakieś wątpliwości, prosimy o e-mail.

Wielka nowenna fatimska 2009-2017

Potęga rodziny, 2015

Temat kolejnego roku Wielkiej Nowenny zbiega się w czasie z III Zgromadzeniem Nadzwyczajnym Synodu Biskupów, który zgodnie z wolą papieża Franciszka dotyczy rodziny, a mianowicie „wyzwań duszpasterskich związanych z rodziną w kontekście ewangelizacji”. W 2015 roku zostaną przedstawione konkretne wnioski i propozycje dla duszpasterstwa rodzin.
Czy w czasach, kiedy rodzina bywa tak często źle pojmowana w formie, w jakiej została ustanowiona przez Boga, i kiedy dotykają ją tak boleśnie błędne nauki przeciwne celom, dla których Boski Stworzyciel ją ustanowił, Bóg nie zechciał skierować do nas wołania o zwrócenie baczniejszej uwagi na cel, w jakim powołał na tym świecie rodzinę?
Odpowiedź na to pytanie zawierają rozważania zawarte w ebooku. Do dyspozycji odprawiających nabożeństwo przekazujemy:

 1. propozycję homilii
 2. rozważania różańcowe
 3. zamyślenia do Apelu Maryjnego.
Teksty zostały przygotowane przez sekretariat fatimski z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem.

Jak zamówić e-booka?
 1. Wejdź do zamawiam. Znajdziesz tam, oprócz formularza zamówień, możliwość zapłaty on-line. Wpisz kwotę 15 zł i wybierz sposób zapłaty. W tytule ebooka wpisz: wn2015. Po stwierdzeniu wpłynięcia zapłaty, ebook zostanie wysłany.
 2. Płatności realizuje dotpay.pl

Jeżeli będą jakieś wątpliwości, prosimy o e-mail.

Rozważania różańcowe

Teksty rozważań na nabożeństwa różańcowe 2014

Prostota modlitwy różańcowej to jej największa siła – bo łatwo do niej sięgać zarówno w chwilach podniosłych emocji, wielkich przeżyć duchowych, jak i w wątpliwościach czy chwilach cierpienia... Jest więc różaniec modlitwą na każdą okazję – modlitwą, która nie szuka niesamowitych słów, ale poprzestaje na „słowach z nieba”.
Współczesny świat domaga się od nas modlitwy o pokój. Niech rozważania zawarte w ebooku pomogą w jej realizacji.

Jak zamówić e-booka?

 1. Wejdź do zamawiam. Znajdziesz tam, oprócz formularza zamówień, możliwość zapłaty on-line. Wpisz kwotę 15 zł i wybierz sposób zapłaty. W tytule ebooka wpisz: różańcowe2014. Po stwierdzeniu wpłynięcia zapłaty, ebook zostanie wysłany.
 2. Płatności realizuje dotpay.pl

Jeżeli będą jakieś wątpliwości, prosimy o e-mail.

Wielka nowenna fatimska 2009-2017

Zapraszani do nieba, 2014

W szóstym już roku Wielkiej Nowenny Fatimskiej pragniemy na nowo uświadomić sobie, iż Bóg zaprasza nas do nieba, pragnie bowiem naszego zbawienia. Maryja zaś wskazuje nam drogę i odpowiednie środki, przypominając, iż pomimo zmieniającego się świata, to jednak różaniec, szkaplerz i pokuta są nie tylko aktualne, lecz również ważne na drodze naszego uświęcenia. Do dyspozycji odprawiających nabożeństwo przekazujemy:

 1. propozycję homilii wraz z przykładem
 2. rozważania różańcowe
 3. zamyślenia do Apelu Maryjnego.
Teksty zostały przygotowane przez sekretariat fatimski z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem.

Jak zamówić e-booka?
 1. Wejdź do zamawiam. Znajdziesz tam, oprócz formularza zamówień, możliwość zapłaty on-line. Wpisz kwotę 15 zł i wybierz sposób zapłaty. W tytule ebooka wpisz: wn2014. Po stwierdzeniu wpłynięcia zapłaty, ebook zostanie wysłany.
 2. Płatności realizuje dotpay.pl

Jeżeli będą jakieś wątpliwości, prosimy o e-mail.

Rozważania różańcowe

Teksty rozważań na nabożeństwa różańcowe 2013

Wielka moc różańca polega na tym, że przekłada on wiarę na modlitwę. Naturalnie, wiara jest w jakimś sensie modlitwą i wielkim aktem hołdu oddawanego Jezusowi, różaniec sprawia jednak, że rozmyślamy nad wielką prawdą Jego życia i śmierci, którą ukazuje naszym sercom zupełnie z bliska.
Współczesny świat domaga się od nas świadectwa wiary. Niech rozważania zawarte w ebooku pomogą w ukazywaniu światu mocy wiary.

Jak zamówić e-booka?

 1. Wejdź do zamawiam. Znajdziesz tam, oprócz formularza zamówień, możliwość zapłaty on-line. Wpisz kwotę 10 zł i wybierz sposób zapłaty. W tytule ebooka wpisz: różańcowe2013. Po stwierdzeniu wpłynięcia zapłaty, ebook zostanie wysłany.
 2. Płatności realizuje dotpay.pl

Jeżeli będą jakieś wątpliwości, prosimy o e-mail.

Wielka nowenna fatimska 2009-2017

Eucharystyczny klucz, 2013

Kolejny rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej koncentruje się wokół tematu: "Eucharystyczny klucz. Cud nad cudami, który zmienia wszystko". Poniższe materiały stanowią propozycję tekstów służących do odprawiania nabożeństw fatimskich w miesiącach od maja do października 2013 r. Motywem przewodnim modlitw na ten okres jest przypomnienie współczesnym ludziom o znaczeniu Komunii św., wskazanej przez Maryję jako szczególny środek do wynagradzania Bogu za grzechy, bluźnierstwa i znieważania Bożej miłości okazywanej właśnie w Eucharystii. Do dyspozycji odprawiających nabożeństwo przekazujemy:

 1. medytację, którą można też wykorzystać jako kazanie podczas mszy świętej odprawianej tego dnia
 2. rozważania różańcowe
 3. materiał do „rozmowy z Matką Bożą” podczas Apelu Maryjnego.
Teksty zostały przygotowane przez sekretariat fatimski z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem.

Jak zamówić e-booka?
 1. Wejdź do zamawiam. Znajdziesz tam, oprócz formularza zamówień, możliwość zapłaty on-line. Wpisz kwotę 10 zł i wybierz sposób zapłaty. W tytule ebooka wpisz: wn2013. Po stwierdzeniu wpłynięcia zapłaty, ebook zostanie wysłany.
 2. Płatności realizuje dotpay.pl

Jeżeli będą jakieś wątpliwości, prosimy o e-mail.

Czytanki majowe 2013

Teksty rozważań na nabożeństwa majowe 2013

Autor w prostych słowach, przedstawia zalety i rozważania o poszczególnych wezwaniach Litanii Loretańskiej. Zwraca uwagę na Maryję jako tę, która zawierzyła Bogu i jest naszą przewodniczką w wierze. W swych rozważaniach podkreśla fakt, że Maryja jest przede wszystkim naszą Matką, która karmi nas łaskami od Boga płynącymi. Proponuje, aby przyjrzeć się na nowo tej Litanii, by można było odkryć doświadczenie Maryi w naszym życiu.

Jak zamówić e-booka?

 1. Wejdź do zamawiam. Znajdziesz tam, oprócz formularza zamówień, możliwość zapłaty on-line. Wpisz kwotę 10 zł i wybierz sposób zapłaty. W tytule ebooka wpisz: czyt-maj2013. Po stwierdzeniu wpłynięcia zapłaty, ebook zostanie wysłany.
 2. Płatności realizuje dotpay.pl

Jeżeli będą jakieś wątpliwości, prosimy o e-mail.

Rozważania różańcowe

Teksty rozważań na nabożeństwa różańcowe 2012

Bł. Jan Paweł II – przypominał, że "aby dać medytacji podstawy biblijne i większą głębię, dobrze jest, po zapowiedzi tajemnicy, odczytać odnośny tekst biblijny, który, zależnie od okoliczności, może być krótszy albo dłuższy. Inne słowa nie są bowiem nigdy tak skuteczne, jak Słowo natchnione. Należy go słuchać, mając pewność, że jest to Słowo Boga, wypowiedziane na dzisiaj i „dla mnie” (RVM 30). Proponowane rozważania na nabożeństwa różańcowe oparte na tekstach z Ewangelii są doskonałą pomocą do zagłębienia się w modlitwę różańcową.

Jak zamówić e-booka?

 1. Wejdź do zamawiam. Znajdziesz tam, oprócz formularza zamówień, możliwość zapłaty on-line. Wpisz kwotę 10 zł i wybierz sposób zapłaty. W tytule ebooka wpisz: różańcowe2012. Po stwierdzeniu wpłynięcia zapłaty, ebook zostanie wysłany.
 2. Płatności realizuje dotpay.pl

Jeżeli będą jakieś wątpliwości, prosimy o e-mail.

Wielka nowenna fatimska 2009-2017

Wynagradzanie za grzechy świata, 2012

Poniższe materiały stanowią propozycję tekstów służących do odprawiania nabożeństw fatimskich w miesiącach od maja do października 2012 r. Motywem przewodnim modlitw na ten okres jest nasza pewność zwycięstwa Niepokalanego Serca Maryi. W kolejnych miesiącach pochylamy się nad najważniejszymi wątkami tegoż tematu. Do dyspozycji odprawiających nabożeństwo przekazujemy:

 1. medytację, którą można też wykorzystać jako kazanie podczas mszy świętej odprawianej tego dnia
 2. krótki przykład związany z rozważaniami
 3. rozważania różańcowe
 4. materiał do „rozmowy z Matką Bożą” podczas Apelu Maryjnego.
Teksty zostały przygotowane przez sekretariat fatimski z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem.
Jak zamówić e-booka?
 1. Wejdź do zamawiam. Znajdziesz tam, oprócz formularza zamówień, możliwość zapłaty on-line. Wpisz kwotę 10 zł i wybierz sposób zapłaty. W tytule ebooka wpisz: wn2012. Po stwierdzeniu wpłynięcia zapłaty, ebook zostanie wysłany.
 2. Płatności realizuje dotpay.pl

Jeżeli będą jakieś wątpliwości, prosimy o e-mail.

Kazania Maryjne 2

Myśli do kazań maryjnych cz.2

Kolejny ebook, który zawiera myśli do kazań maryjnych przydatnych podczas wspomnień i świąt Maryjnych w ciągu roku. Rozważania te pomagają dostrzec rolę Maryi w życiu każdego chrześcijanina a także Jej zatroskanie o wszystkich ludzi.

Jak zamówić e-booka?

 1. Wejdź do zamawiam. Znajdziesz tam, oprócz formularza zamówień, możliwość zapłaty on-line. Wpisz kwotę 10 zł i wybierz sposób zapłaty. W tytule ebooka wpisz: maryjne2. Po stwierdzeniu wpłynięcia zapłaty, ebook zostanie wysłany.
 2. Płatności realizuje dotpay.pl

Jeżeli będą jakieś wątpliwości, prosimy o e-mail.

Rozważania różańcowe

Teksty rozważań na nabożeństwa różańcowe 2011

Papież Benedykt XVI – podobnie jak bł. Jan Paweł II – przypomina, że Różaniec święty jest owocnym sposobem rozważania i zgłębiania słowa Bożego. Zachęceni tym wskazaniem proponujemy rozważania różańcowe, które nawiązują do tematu wypływającego z Ewangelii dnia, a myśl każdej tajemnicy rozpoczynamy od wybranego fragmentu Pisma Świętego.

Jak zamówić e-booka?

 1. Wejdź do zamawiam. Znajdziesz tam, oprócz formularza zamówień, możliwość zapłaty on-line. Wpisz kwotę 10 zł i wybierz sposób zapłaty. W tytule ebooka wpisz: rozważania.różańcowe2011. Po stwierdzeniu wpłynięcia zapłaty, ebook zostanie wysłany.
 2. Płatności realizuje dotpay.pl

Jeżeli będą jakieś wątpliwości, prosimy o e-mail.

Wielka nowenna fatimska 2009-2017

Więcej niż doczesność, 2011

Materiały zamieszczone w ebooku stanowią propozycję tekstów służących do odprawiania nabożeństw fatimskich w miesiącach od maja do października 2011 r. Motywem przewodnim modlitw na ten okres jest nasze pragnienie dostania się do Nieba oraz wypełnienie prośby Matki Bożej Fatimskiej o ratowanie „biednych grzeszników” - owych wielu dusz, które idą do piekła. W kolejnych miesiącach pochylamy się nad najważniejszymi wątkami tegoż tematu. Do dyspozycji odprawiających nabożeństwo przekazujemy:

 1. medytację, którą można też wykorzystać jako kazanie podczas mszy świętej odprawianej tego dnia
 2. krótki przykład związany z rozważaniami
 3. rozważania różańcowe
 4. materiał do „rozmowy z Matką Bożą” podczas Apelu Maryjnego.
Teksty zostały przygotowane przez sekretariat fatimski z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem.
Jak zamówić e-booka?
 1. Wejdź do zamawiam. Znajdziesz tam, oprócz formularza zamówień, możliwość zapłaty on-line. Wpisz kwotę 10 zł i wybierz sposób zapłaty. W tytule ebooka wpisz: wn2011. Po stwierdzeniu wpłynięcia zapłaty, ebook zostanie wysłany.
 2. Płatności realizuje dotpay.pl

Jeżeli będą jakieś wątpliwości, prosimy o e-mail.

Czytanki październikowe

Czytanki na nabożeństwa różańcowe 2010

Różne są podejścia do różańca. Jedni kochają tę modlitwę i nie ma dnia, by nie znaleźli nawet przy wielu zajęciach, dwudziestu minut na odmówienie cząstki różańca. Inni lubią tę modlitwę tylko wówczas, gdy łączą się w niej z innymi. A jeszcze inni mają dystans wobec różańca, nie mogąc się obronić przed rutyną i wielosłowiem, które mu grożą. Do różańca trzeba dorastać. Pojawia się on często w rękach ludzi chorych, starszych. Jest traktowany jako ręka Matki, którą dziecko może ująć w swe dłonie, mając pewność wspólnego wędrowania.
(fragment rozważań)

Ebook zawiera czytanki do wykorzystania podczas nabożeństw różańcowy. Jest napisany prostym językiem, uzupełniony bardzo trafnymi przykładami. Myśli w nim zawarte mają swoje korzenie w liście o różańcu Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae. Autorzy w bardzo umiejętny i prosty sposób przekazali ważniejsze treści wspomnianego listu. Treści tam zawarte można wykorzystać nie tylko na nabożeństwa różańcowe. Jest to nieodzowna pomoc dla Kół Różańcowych, a także podczas pielgrzymek do sanktuariów maryjnych.


Jak zamówić e-booka?
 1. Wejdź do zamawiam. Znajdziesz tam, oprócz formularza zamówień, możliwość zapłaty on-line. Wpisz kwotę 10 zł i wybierz sposób zapłaty. W tytule ebooka wpisz: czytpaździernikC. Po stwierdzeniu wpłynięcia zapłaty, ebook zostanie wysłany.
 2. Płatności realizuje dotpay.pl

Jeżeli będą jakieś wątpliwości, prosimy o e-mail.

Wielka nowenna fatimska 2009-2017

Bezpieczni na krawędzi czasu, 2010

E-book zawiera pomoce do nabożeństw fatimskich odprawianych od maja do października w roku 2010. Materiał zawiera:

 1. medytację, którą można też wykorzystać jako kazanie podczas mszy świętej odprawianej tego dnia
 2. krótki przykład związany z rozważaniami
 3. rozważania różańcowe
 4. materiał do "rozmowy z Matką Bożą" podczas Apelu Maryjnego.
Teksty zostały przygotowane przez sekretariat fatimski z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem.
Jak zamówić e-booka?
 1. Wejdź do zamawiam. Znajdziesz tam, oprócz formularza zamówień, możliwość zapłaty on-line. Wpisz kwotę 10 zł i wybierz sposób zapłaty. W tytule ebooka wpisz: wn2010. Po stwierdzeniu wpłynięcia zapłaty, ebook zostanie wysłany.
 2. Płatności realizuje dotpay.pl

Jeżeli będą jakieś wątpliwości, prosimy o e-mail.

Czytanki majowe

“Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” – w ten sposób Maryja zwróciła się do sług podczas wesela w Kanie (por. J 2,1-11). I Jezus uczynił swój pierwszy cud. Także my w tym miesiącu zrobimy to, co Pan nam nakaże, i jeśli naprawdę wprowadzimy w czyn Jego słowo, nie cofnie się On przed dokonaniem w nas cudownych rzeczy. Będzie to najlepszy sposób zamanifestowania naszego szczerego nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy, gdyż cześć oddana Synowi jest jednocześnie czcią oddaną Matce. Rozważania te, ze względu na zwięzłość przedstawienia idealnie nadają się na czytanki podczas nabożeństw majowych.
Jak zamówić e-booka?

 1. Wejdź do zamawiam. Znajdziesz tam, oprócz formularza zamówień, możliwość zapłaty on-line. Wpisz kwotę 10 zł i wybierz sposób zapłaty. W tytule ebooka wpisz: czytmajC. Po stwierdzeniu wpłynięcia zapłaty, ebook zostanie wysłany.
 2. Płatności realizuje dotpay.pl

Jeżeli będą jakieś wątpliwości, prosimy o e-mail.

Wielka nowenna fatimska 2009-2017

Pewni zwycięstwa, 2009

E-book zawiera pomoce do nabożeństw fatimskich odprawianych od maja do października w roku 2009. Materiał zawiera:

 1. medytację, którą można też wykorzystać jako kazanie podczas mszy świętej odprawianej tego dnia
 2. krótki przykład związany z rozważaniami
 3. rozważania różańcowe
 4. materiał do "rozmowy z Matką Bożą" podczas Apelu Maryjnego.

Oprócz tego, znalazły się tam teksty przygotowane do wykorzystania podczas nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Pozostałe materiały będą dostępne w najbliższym czasie.

Teksty zostały przygotowane przez sekretariat fatimski z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem.
Jak zamówić e-booka?
 1. Wejdź do zamawiam. Znajdziesz tam, oprócz formularza zamówień, możliwość zapłaty on-line. Wpisz kwotę 10 zł i wybierz sposób zapłaty. W tytule ebooka wpisz: wielka nowenna 2009. Po stwierdzeniu wpłynięcia zapłaty, ebook zostanie wysłany.
 2. Płatności realizuje dotpay.pl

Jeżeli będą jakieś wątpliwości, prosimy o e-mail.

Rok z Maryją

E-book zawiera pomoce do homilii na święta i uroczystości maryjne. Słowa te mogą być pomocą, by słuchacze zechcieli z ufnością i ochoczym sercem zaufać Maryi i do Niej często się uciekać.
Jak zamówić e-booka?

 1. Wejdź do zamawiam. Znajdziesz tam, oprócz formularza zamówień, możliwość zapłaty on-line. Wpisz kwotę 10 zł i wybierz sposób zapłaty. W tytule ebooka wpisz: maryjne1. Po stwierdzeniu wpłynięcia zapłaty, ebook zostanie wysłany.
 2. Płatności realizuje dotpay.pl

Jeżeli będą jakieś wątpliwości, prosimy o e-mail.

Uwaga!

Istnieje możliwość zamówienia np. trzech ebooków jednocześnie.
Jak zamówić e-booki?

 1. Wejdź do zamawiam. Znajdziesz tam, oprócz formularza zamówień, możliwość zapłaty on-line. Wpisz kwotę 30 zł i wybierz sposób zapłaty. W tytule ebooka wpisz np.: maryjne, wielka nowenna, czytmajC. Po stwierdzeniu wpłynięcia zapłaty, ebooki zostaną wysłane.
 2. Płatności realizuje dotpay.pl

Jeżeli będą jakieś wątpliwości, prosimy o e-mail.