Witamy na stronach homilie.pl!

Serwis stworzony z myślą pomocy kapłanom w tworzeniu homili i kazań. Nie są to gotowe kazania. Zawarte w nich przykłady mają służyć stworzeniu dobrego przekazu treści zawartych w Ewangelii. Nic nie zastąpi osobistego wkładu kapłana w dzieleniu się z innymi Słowem Bożym. Mamy nadzieję, że dalszy rozwój serwisu będzie dużą pomocą w działalności duszpasterskiej, a w szczególności w lepszym przekazie głoszonego słowa.

 

Jednocześnie informujemy, że wszelkie płatności w serwisie nie mają charakteru komercyjnego, lecz stanowią pokrycie kosztów prowadzenia i redagowania serwisu. Za zrozumienie dziękujemy.

zespół homilie.pl

Warto wiedzieć...

O godności kapłanów


(fragment)

W stosunku do Kościoła, kapłani są po Ojcu św. i biskupach piastunami władzy duchownej, a jeżeli Kościół jest Ciałem Chrystusowym, oni przednimi członkami tegoż Ciała, jeżeli Kościół jest domem Bożym, oni filarami tegoż domu; jeżeli Kościół jest łodzią Pańską, oni wioślarzami tej łodzi; jeżeli Kościół jest królestwem prawdy i łaski, oni dworzanami i urzędnikami tegoż królestwa. Trafnie powiedział pewien pisarz, że kapłan to jakby cud nieustający w chrześcijańskim porządku świata.